Zarządca nieruchomości

Spółdzielnie i Wspólnoty

Wszystkie kluczowe elementy zarządzania nieruchomościami w jednym miejscu: automatyzacja procesów, nieograniczone możliwości konfiguracji, monitoring inwestycji oraz ich finansów. Sprawne przeprowadzanie uchwał zaoszczędzi Twój cenny czas i pozwoli na pełną kontrolę w administrowaniu budynków.

Manage

Pełna kontrola

Zyskujesz kompleksowe zarządzanie nieruchomością dzięki możliwości przypisania różnych komponentów do każdej inwestycji, w tym lokali, liczników i dokumentów.

Manage

Praktyczne automatyzacje

System Manage automatycznie liczy i sumuje dodane lokale, ich powierzchnie oraz inne części budynku według ich typu (np. mieszkania, miejsca postojowe, komórki lokatorskie).

icon
Zarządzanie
wieloma nieruchomościami
icon
Spersonalizowane
dashboardy
icon
Automatyczne zliczanie
powierzchni
icon
Automatyczne zliczanie
typów lokali
icon
Podział
hali garażowej
icon
Zgłaszanie usterek
do Administratora i Dewelopera
icon
Przełącznik
nieruchomości
icon
Pracownicy
i dodatkowe kontakty
icon
Dodawanie dokumentów

Lokale

Manage

Dodawanie lokali

Listę lokali wygodnie wprowadzisz z pliku CSV, a następnie przypiszesz do nich właścicieli. Każdy lokal ma automatycznie wyliczany udział procentowy względem całej inwestycji na podstawie podanych powierzchni.

Manage

Awaryjne kontakty

Nie możesz skontaktować się z właścicielem lokalu? Dodawaj alternatywne kontakty do lokali, aby w nagłym przypadku móc skontaktować się z osobą zainteresowaną.

icon
Import lokali
icon
Zarządzanie członkami
i najemcami
icon
Wiele typów lokali
icon
Dodawanie opisu, notatek,
galerii i załączników
icon
Zgłaszanie usterek
icon
Niezależne podliczniki
icon
Wyliczanie udziału
w inwestycji
icon
Masowe dodawanie
właścicieli
icon
Masowe dodawanie
odczytów liczników
icon
Masowa wysyłka
SMS i e-mail
icon
Dodatkowe kontakty
icon
Powiadomienia zintegrowane
ze statusami

Użytkownicy

Manage

Zarządzanie kontami

Funkcje masowego resetowania haseł, wysyłania SMS i e-maili oraz importu z pliku CSV przyczyniają się do efektywnego zarządzania członkami oraz komunikacji z nimi, co pozwala na oszczędność czasu i zapewnia klarowną organizację danych.

Manage

Przejrzysty podział członków

System umożliwia przełączanie się pomiędzy listą członków z przypisanymi lokalami oraz listą wszystkich członków, zapewniając użytkownikom pełny wgląd w strukturę członkowską.

Manage

Ty decydujesz

Samodzielnie zarządzaj limitami lokali oraz SMS w swoim pakiecie. Wybierz najlepszą dla siebie opcję, a system automatycznie doliczy to do Twojej faktury.

Możesz też wybrać plan indywidualny, a wtedy już nie musisz pamiętać o żadnych limitach.

icon
Import członków
icon
Przypisywanie
do lokali
icon
Spersonalizowane
dashboardy
icon
Konto administratora
i pracownika
icon
Konto członka
i najemcy
icon
Szybkie
przełączanie kont
icon
Indywidualny
login i hasło
icon
Masowe
resetowanie hasła
icon
Indywidualny
rachunek do wpłat
icon
Poziomy
uprawnień
icon
Masowa wysyłka
SMS i e-mail
icon
Spersonalizowane
powiadomienia
icon
Zarządzanie
alertami
icon
Zarządzanie
planem subskrypcji
icon
Zgody RODO
graphical divider

Rozliczenia

Manage

Koszty i rachunki

Zarządzaj efektywnie kosztami, dzięki automatycznym miesięcznym rozliczeniom, opartym na dostosowanych przez Ciebie szablonach, uwzględniających różnorodne parametry takie jak typ lokalu, jednostka naliczania i przypisanie stawek.

Dodatkowo, możliwość powiązania kosztów z odczytami liczników umożliwia precyzyjne uwzględnienie zużycia oraz wygodne automatyczne generowanie rachunków.

Manage

Bezpieczne płatności dzięki Tpay

Zintegrowana bramka płatności Tpay pozwała członkom łatwo i wygodnie opłacać swoje rozliczenia, a jako administrator masz możliwość szybkiej weryfikacji opłaconych rachunków.

Importowanie potwierdzeń przelewów z banku dodatkowo ułatwia śledzenie statusu płatności i przyspiesza proces weryfikacji rozliczeń.

icon
Import potwierdzeń
bankowych
icon
Szybkie płatności
dzięki bramce Tpay
icon
Konfigurator
wzoru rozliczenia
icon
Konfigurator kosztów
i pozycji
icon
Automatyczne generowanie
co miesiąc
icon
Wybór częstotliwości
naliczania
icon
Naliczanie według
zużycia liczników
icon
Naliczanie według
typu lokalu
icon
Powiadomienia zintegrowane
ze statusami
icon
Wysyłanie przypomnień
o zaległościach
icon
Szybkie oznaczanie
opłaconych
icon
Szczegółowa historia
płatności

Powiadomienia

Manage

Bądź na bieżąco

Otrzymujesz ważne informacje na temat usterek, terminów opłat czy nowych rozliczeń. Możesz wybrać preferowaną formę otrzymywania powiadomień: SMS, e-mail lub oba.

icon
Notyfikacje
systemowe
icon
Notyfikacje
SMS i e-mail
icon
Masowa wysyłka
wiadomości
icon
Powiadomienia
o ważnych zmianach
icon
Powiadomienia zintegrowane
ze statusami
icon
Zarządzanie
alertami

Importy

Manage

Szybko i łatwo

W Manage wygodnie importujesz dane z pliku CSV, co pozwoli Ci na szybkie dodawanie nowych lokali i członków.

Import odczytów liczników oraz rozliczeń bankowych automatyzuje śledzenie zużycia energii i przeprowadzanie operacji finansowych, co przekłada się na efektywniejsze zarządzanie zasobami.

icon
Import lokali
i członków
icon
Import odczytów
liczników
icon
Import rozliczeń
bankowych
graphical divider

Uchwały

Manage

Planuj i kontroluj przebieg

Przeglądaj listę uchwał, śledź ich statusy, frekwencję oraz oddane głosy. Szczegółowe informacje na temat uchwał przedstawione są w przejrzystej formie graficznej, co ułatwia odczyt wyników.

System pozwala również na planowanie z wyprzedzeniem dnia rozpoczęcia i zakończenia uchwał, co zapewnia elastyczność i kontrolę nad procesem decyzyjnym.

Manage

Sprawne przeprowadzanie głosowań

Dostęp online do systemu umożliwia członkom wygodne oddawanie głosów oraz śledzenie wyników, a powiadomienia automatycznie informują o decyzjach podejmowanych przez społeczność.

Głosować nad uchwałami mogą właściciele lokali, a siła ich głosu zależy od udziału procentowego w inwestycji.

icon
Zarządzanie
i planowanie uchwałami
icon
Dodawanie opisu,
galerii i załączników
icon
Podgląd przebiegu
głosowania
icon
Siła głosu liczona na bazie
udziału w nieruchomości
icon
Wgląd w wyniki
głosowania
icon
Powiadomienia zintegrowane
ze statusami

Usterki

Manage

Zarządzanie usterkami

Proces zgłaszania usterek jest przejrzysty i uporządkowany. Masz możliwość monitorowania postępu prac oraz śledzenie zmian statusów zgłoszeń. System w sposób automatyczny i natychmiastowy powiadamia odpowiednie osoby o zgłoszeniach, co przyspiesza proces reagowania i eliminuje opóźnienia w usuwaniu usterek.

Manage

Efektywna wymiana informacji

Manage umożliwia także przekazywanie usterek pomiędzy różnymi interesariuszami, co zwiększa efektywność działań naprawczych. Otrzymywanie powiadomień SMS lub e-mail na temat postępu prac pozwala użytkownikom na bieżąco śledzić sytuację.

icon
Podział usterek
na zgłoszenia
icon
Przypisywanie do lokali
lub części wspólnych
icon
Dodawanie opisu,
galerii i załączników
icon
Zarządzanie kosztami
icon
Szczegółowa
historia zmian
icon
Przekazywanie do Dewelopera
lub Administratora
icon
Notatki od Dewelopera
lub Administratora
icon
Powiadomienia zintegrowane
ze statusami
icon
Tagowanie
usterek

Liczniki

Manage

Automatyczne aktualizacje

Nie musisz wprowadzać danych ręcznie - odczyt liczników wprowadzaj z pliku CSV. Dodawanie odczytów liczników automatycznie aktualizuje dane, oblicza różnice w zużyciu oraz procentową zmianę, co zapewnia transparentność i ułatwia kontrolę kosztów.

Manage

Pewność w rozliczeniach

Posiadasz pełną swobodę w tworzeniu liczników oraz podliczników, a także przypisywania ich do odpowiednich lokali, co zapewnia precyzję w rozliczeniach miesięcznych.

icon
Import odczytów
liczników
icon
Zarządzanie licznikami
i podlicznikami
icon
Przypisywanie
do lokali
icon
Szczegółowa historia
odczytów
icon
Uwzględnianie odczytów
w rozliczeniu
icon
Zestawienia
stanów
Manage

Zostań częścią Manage

Zakup subskrypcję i dołącz do grona zadowolonych użytkowników.

Wykup dostęp